Telefon : 0 346 219 1241
Belgegeçer : 0 346 219 1241
 Öğretim Üyelerine Teşekkür Belgesi Takdim Töreni

Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Turhan KURŞUN, Optik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat KÖKSAL’ı Dünya’nın en büyük araştırma laboratuvarı ve aynı zamanda 2013 Nobel Fizik Ödülü’nün deneysel olarak gözlemlendiği yer olan CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi) çalışma gruplarından LHeC (Büyük hadron-elektron çarpıştırıcısı) çalışma grubuna üye seçilmesinden  ve  Otomotiv Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi İlker TEMİZER'ide, yürütücülüğünü yapacağı ‘’Direkt Püskürtmeli Dizel Motorunda Yönlendirilmiş Yakıt Enjeksiyonuna Sahip Yüksek Performanslı ve Düşük Emisyonlu Yanma Odası Tasarımının Deneysel ve Kuramsal Olarak İncelenmesi’’ isimli milli motor çalışmasının TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmasından dolayı Teşekkür belgelerini takdim ederek bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi. Teşekkür belgesi takdimi sırasında Fakültemiz Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Nazile Yılankırkan ve Fakülte Sekreteri Eda Tekin hazır bulundu.