16.Teknoloji Fakültesi Dekanlar Konseyi Yök Başkanı Prof.Dr. Erol Özvar Başkanlığında Gerçekleştirildi

Haber Tarihi :   20.04.2022

 

                                                                

YÖK Başkanı Sayın  Prof. Dr. Erol ÖZVAR ve YÖK Yürütme Kurulu üyesi  Sayın  Prof. Dr. Ömer AÇIKGÖZ’ün  katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıya, Teknoloji Fakültesi dekanları ve Milli Eğitim Bakanlığından bir uzman katıldı. Çevrimiçi olarak 20.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen 16.Teknoloji Fakülteleri Dekanlar konseyi toplantısına  üniversitemiz adına Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Turhan KURŞUN katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda genel olarak, Teknoloji Fakültelerinin mevcut durumu ve sorunları değerlendirildi. Toplantıda teknoloji fakültelerinin sorunları genel kapsamda “Tanınma ve Yaklaşım Sorunu”, “Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları (MTOK) Kontenjan Sorunları” ve “Türev Mühendislik Sorunları” olarak üç ana başlık altında ele alındı.

Bilindiği üzere teknoloji fakülteleri; uygulama becerisine sahip nitelikli mühendisler yetiştirmek ve güçlü bir mesleki ve  teknik eğitim sistemine sahip olmak amacı ile kurulmuş ve şu an teknoloji fakültelerinde, teorik bilginin yanı sıra uygulama becerisi yüksek, üretim ve sektör odaklı mühendisler yetiştirmek amacı ile 7+1 Eğitim Modeli uygulanmaktadır.

Toplantıda uygulamanın önemine vurgu yapılarak, uygulamanın arttırılmasında fayda görülmüş ve bu bağlamda 7+1 eğitim modeli yerine 6+2 ya da 4+1 konseptleri ile uygulamanın artırılması konuları görüşülmüştür

Toplantıda söz alan üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Turhan KURŞUN, Sivas’ta ve özellikle TEKNOKENT’te yer alan çok sayıdaki ulusal ve uluslararası yazılım firması olduğunu belirterek, SCÜ Teknoloji  Fakültesinde açık bulunan ve gerekli öğretim elemanı sayısını tamamlayan Yazılım Mühendisliği bölümüne 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenci verilmesi konusunun önemli olduğunu yetkililere iletti.

Toplantının sonunda YÖK Başkanı Prof. Dr. ÖZAVAR da genel olarak Teknoloji Fakültelerinden beklentilerini katılımcı tüm Dekanlara ileterek Dekanlara çalışmalarında başarılar diledi.

Yukarı