DEKAN 346-2191010-2300
DEKAN YARDIMCISI 346-2191010-2302-2303
FAKÜLTE SEKRETERİ 346-2191010-2300
MEMUR 346-2191010-2319
Bölüm Sekreterleri  346-2191010-İMLAT MÜH. 2309, OTOM. MÜH. .2333-MEKAT. MÜH. 2333

Faxs:346-2191241

Email:teknoloji@cumhuriyet.edu.tr